Transferové oceňovanie, posudzovanie vzťahov medzi závislými osobami

Dátum semináru: 26.04.2024 - 26.04.2024

Dátum semináru: 19.06.2024 - 19.06.2024

Dátum semináru: 19.09.2024 - 19.09.2024

Dátum semináru: 13.11.2024 - 13.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: ÚčtovníctvoDzPMedzinárodné zdaňovanie od 260 € bez DPH

Školitel

Ing. František Csefelvay

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Praktický seminár zameraný na posudzovanie vybraných obchodných vzťahov medzi závislými osobami. Školenie bude vedené formou príkladov z praxe.
Osoby zaoberajúce sa problematikou transferového oceňovania.

Transakcie predaj/nákup výrobkov závislým osobám:

 • aký má význam analýza funkcií a rizík pri transakciách nákup/predaj výrobkov,
 • ako sa uskutočňuje analýza porovnateľnosti, postup analýzy porovnateľnosti,
 • voľba vhodnej metódy a jej aplikácia,
 • čo je dôležité posudzovať pri týchto transakciách,
 • aké sú najčastejšie problémy pri posudzovaní týchto transakcií,
 • praktické príklady na posudzovanie predmetných transakcií z pohľadu princípu nezávislého vzťahu.

Vnútroskupinové služby a nehmotný majetok:

 • ako sa postupuje pri skúmaní cien za vnútroskupinové služby,
 • posudzovanie ziskovej prirážky pri vnútroskupinových službách,
 • aké typy služieb sa najčastejšie uskutočňujú medzi závislými osobami,
 • posudzovanie alokačných kľúčov pre priradenie nákladov príjemcom služby vo vzťahu k princípu nezávislého vzťahu,
 • významné aspekty pri posudzovaní licenčných poplatkov,
 • právny verzus ekonomický vlastník nehmotného majetku,
 • analýza porovnateľnosti vrátane voľby vhodnej metódy pri analýze licenčných poplatkov,
 • praktické príklady na služby a posudzovanie nehmotného majetku z pohľadu princípu nezávislého vzťahu.
Osoby zaoberajúce sa problematikou transferového oceňovania.