Šetrenie energií v praxi

Dátum semináru: 18.06.2024 - 18.06.2024

Dátum semináru: 15.10.2024 - 15.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

František Kraščenič

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Nie len v súčasnosti ale vždy sa ľudia usilovali ušetriť. Oblasť s veľkými možnosťami je spotreba energií, špeciálne vo výrobných podnikoch a prevádzkach. Ak ste manažér zodpovedný za výrobný podnik alebo energetik a máte snahu sa inšpirovať, kde sú možnosti úspor vo Vašej prevádzke, hlavne v oblasti spotreby energií, tak je toto školenie určené práve pre Vás. Na konkrétnych príkladoch z praxe sa dozviete o úspešných projektoch zrealizovaných v nedávnej minulosti. Školením Vás bude sprevádzať projektový manažér, ktorý, bol hlavou a srdcom týchto projektov. Podrobne budú prezentované napr. projekty: úspora nákladov na osvetlenie prevádzky, úspora nákladov na stlačený vzduch, možnosti využitia prebytkového tepla na ohrev vody a ďalšie.
všetkým záujemcom o danú problematiku

Úvod do energetického manažmentu

  • Strategické zameranie.
  • Európska energetická politika.
  • Podiel energie z obnoviteľných zdrojov

Energetický Manažment ISO 50001 vs. Energetické audity

  • Praktické príklady a ukážky realizovaných projektov
  • Osvedčené postupy na úsporu energií .
  • Investície na dosiahnutie úspory (€), zníženie CO² .
  • Praktické ukážky z projektov v oblastiach ako sú napr. osvetlenie, stlačený vzduch, vykurovanie, rekuperácia, monitoring údajov, fotovoltaika, solárne panely, atď.
  • Praktické ukážky z projektov
  • Prezentácia projektu na úsporu stlačeného vzduchu (ocenené „EUREM konzorciom“ v kategórii stredné podniky)
všetkým záujemcom o danú problematiku