Senior mzdová účtovníčka

Dátum semináru: 14.10.2024 - 21.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 980 € bez DPH

Školitel

Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Jedinečný a komplexný kurz ukončený certifikátom. Je určený mzdovým účtovníčkam, ktoré potrebujú nadobudnúť detailné informácie a rozšíriť svoje obzory. Cieľom je poskytnúť kvalitné, praktické vzdelávanie. Nadobudnuté poznatky mzdárky využijú vo svojej každodennej práci. Vzdelávací program je ukončený preskúšaním a certifikátom. Tematicky sa kurz venuje problematike registrácií, benefitov, cestovných náhrad, štatutárov. Lektorka sa zameria aj na exekúcie, zdaňovanie príjmov či sociálnemu fondu. Mzdárky pri svojej práci často riešia i personálne otázky. Do obsahu kurzu je preto zakomponovaná aj časť venovaná vybraným témam zákonníka práce. Kurz Senior mzdová účtovníčka okrem širokého obsahového záberu ponúka aj odovzdanie dlhoročných skúseností lektoriek Júlie Pšenkovej a Zděňky Dvoranovej. Získajte návod, ako optimálne nastaviť procesy na oddelení. Fungujúci time manažment je v mzdovej účtárni podstatný. Kurz je interaktívny a umožňuje riešiť a konzultovať konkrétne problémy priamo s lektormi. Rozsah školenia: 4 dni interaktívneho školenia + 1 deň dodatočných konzultácií ukončený testom
Mzdové účtovníčky, mzdový účtovníci s praxou, ktoré si chcú prehĺbiť svoje vedomosti. Certifikovaný kurz ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.

Témy: kurz mzdy pre pokročilých:

 • Registrácia v sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • Zamestnanecké benefity
 • Súbeh funkcií štatutárneho orgánu
 • Cestovné náhrady
 • Exekúcie
 • Zdaňovanie príjmov zamestnancov
 • Sociálny fond
 • Zákonník práce pre mzdárky

1. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 15.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Registrácia v sociálnej a zdravotnej poisťovni v roku 2022 – prehľad povinností mzdovej účtovníčky – 9:00 – 12:00

Zdravotné poistenie:

 • registrácia pracovného pomeru,
 • registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou,
 • registrácia dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • nástup na materskú dovolenku, ukončenie materskej dovolenky,
 • nástup na rodičovskú dovolenku, ukončenie rodičovskej dovolenky,
 • poskytnutie neplateného voľna,
 • absencia,
 • registrácia štatutára,
 • registrácia zamestnanca s doplatkom po ukončení pracovného pomeru,
 • registrácie pri súbehu pracovného pomeru a dohody,
 • registrácie pri súbehu štatutára a pracovného pomeru,
 • vplyv registrácie na mesačné výkazy.

Sociálne poistenie:

 • registrácia pracovného pomeru,
 • registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou,
 • registrácia pravidelnej dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • registrácia nepravidelnej dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • nástup na materskú dovolenku, ukončenie materskej dovolenky,
 • nástup na rodičovskú dovolenku, ukončenie rodičovskej dovolenky,
 • poskytnutie neplateného voľna,
 • absencia,
 • zmena osobných údajov,
 • registrácia štatutára s pravidelnou odmenou,
 • registrácia štatutára s nepravidelnou odmenou,
 • registrácia zamestnanca s doplatkom po ukončení pracovného pomeru,
 • registrácie pri súbehu pracovného pomeru a dohody,
 • registrácie pri súbehu štatutára a pracovného pomeru,
 • vplyv registrácie na mesačné výkazy.

Zamestnanecké benefity – aktuálne trendy z pohľadu daní a odvodov – 13:00 – 16:00

 • Zamestnanecké benefity a spôsoby ich poskytovania
 • Pracovná zmluva a benefity
 • Čo je benefit, z čoho platiť daň, odvody:
  • mobilný telefón,
  • dovolenka navyše, regeneračné voľno, kompenzácia PN,
  • pracovný odev a pomôcky, strava, občerstvenie na pracovisku,
  • vzdelávanie a teambuilding,
  • rekreácie a šport,
  • sociálna výpomoc, dary,
  • opcie, akcie a iné,

2. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Odvodové a daňové riešenie povinností štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom – 9:00 – 12:00

 • Definícia člena štatutárneho orgánu, vznik, ukončenie výkonu funkcie
 • Zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva
 • Kombinácia zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou zmluvou
 • Zdravotné poistenie – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného
 • Sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom
 • Sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného
 • Štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Dividendy

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2023 – 13:00 – 16:00

 • Definícia pracovnej cesty
 • Príkaz na pracovnú cestu
 • Nároky pri tuzemskej pracovnej ceste
 • Nároky pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Použitie motorového vozidla
 • Vyúčtovanie pracovnej cesty
 • Vreckové
 • Preddavok na pracovnú cestu
 • Nároky štatutárov v súvislosti s cestovnými náhradami

3. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Exekúcie v mzdovej učtárni – 9:00 – 12:00

 • Zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné
 • Zrážky so súhlasom zamestnanca
 • Exekúcie podľa exekučného poriadku
 • Povinnosti zamestnávateľa – poskytnutie súčinnosti
 • Výpočet exekúcie
 • Tretinový systém
 • Poradie exekúcií

Sociálny fond

 • Tvorba sociálneho fondu
 • Výška
 • Základ pre výpočet
 • Účtovanie, prenos zostatku
 • Použitie sociálneho fondu
 • Zákaz diskriminácie
 • Smernica
 • Príspevok na dopravu
 • Príspevok na stravné
 • Kultúrne a športové podujatia
 • Rekreácie
 • Zdravotná starostlivosť
 • DDS
 • Sociálna politika

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť požiadať o ročné zúčtovanie dane (RZDP)
 • Lehoty v RZDP
 • Nezdaniteľné časti základu dane a iné daňové úľavy
 • Daňový bonus na dieťa
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 • Výpočet RZDP a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 • Daňové tlačivá
 • Nedoplatky/pre­platky RZDP a ich vyrovnanie
 • Darovanie 2 % dane

4. deň

Interaktívne školenie – Zákonník práce: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: JUDr. Zděňka Dvoranová

Zákonník práce pre mzdárku

 • Výklad vybraných pojmov
 • Predzmluvné vzťahy
 • Druhy pracovných pomerov
 • Pracovná zmluva, zmena pracovnej zmluvy
 • Mzdové podmienky, diskriminácia
 • Evidencia dochádzky
 • Dovolenka a prekážky v práci
 • Mzdové zvýhodnenia
 • Mzda pri výkone inej práce
 • Splatnosť a výplata mzdy
 • Stravovanie, príspevok na rekreáciu
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

5. deň

Dodatočné konzultácie a záverečný test, termín bude stanovený po odkonzultovaní skupiny s lektorkami.

Mzdové účtovníčky, mzdový účtovníci s praxou, ktoré si chcú prehĺbiť svoje vedomosti. Certifikovaný kurz ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.