Ako riešiť personálne problémy pri skončení pracovného pomeru a vymáhať škodu spôsobenú zamestnancom

Dátum semináru: 07.06.2024 - 07.06.2024

Dátum semináru: 21.08.2024 - 21.08.2024

Dátum semináru: 17.10.2024 - 17.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Mgr. Jana Sapáková LL.M. Eur

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

V súčasnosti sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, keď súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, keďže zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov a aj trovy súdneho konania. Počas školenia získate cenné informácie a navyše každý účastník obdrží potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch s návodom.
Školenie je určené personalistom, podnikovým právnikom, majiteľom a riaditeľom.
 • Rôzne spôsoby skončenia pracovného pomeru spolu s konkrétnymi príkladmi
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku a skončenie pracovného pomeru
 • Výpovedné doby, odstupné
 • Zákaz výpovede
 • Správny postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny vs. neuspokojivé plnenie pracovných úloh
 • Časté chyby v obsahových náležitostiach výpovede zo strany zamestnávateľa
 • Postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Obsahové náležitosti oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru zamestnávateľa
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
 • Nároky zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom
 • Hromadné prepúšťanie
 • Diskusia
Školenie je určené personalistom, podnikovým právnikom, majiteľom a riaditeľom.