Proaktívna BOZP v praxi

Dátum semináru: 16.05.2024 - 16.05.2024

Dátum semináru: 21.08.2024 - 21.08.2024

Dátum semináru: 11.11.2024 - 11.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: BOZP od 260 € bez DPH

Školitel

František Kraščenič

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Ak ste manažér zodpovedný za výrobný podnik alebo pre oblasť BOZP a máte skutočnú snahu pozdvihnúť úroveň bezpečnosti vo Vašej prevádzke, tak je toto školenie určené práve pre Vás. Dozviete sa odpovede na otázky ako prijať bezpečnosť ako skutočnú hodnotu, vytvoriť silnú kultúru bezpečnosti, lepšie porozumieť a eliminovať nebezpečenstvá a riziká. Na konkrétnych príkladoch z praxe sa ďalej dozviete o úspešných projektoch zrealizovaných v nedávnej minulosti. Školením Vás bude sprevádzať projektový manažér, ktorý bol hlavou a srdcom týchto projektov. Podrobne budú prezentované napr. projekty: Uzamknutie strojov a zariadení (lockout), Technické riešenia VZV a ZZ (antikolízne systémy), Vytvorenie matice osvedčených postupov a ďalšie.
všetkýcm záujemcom o danú problematiku

Účastníci získajú vedomosti o spôsoboch proaktívneho riadenia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osvedčených postupov a príkladov z praxe.

Bezpečnosť ako hodnota

 • bezpečnosť ako osobná hodnota
 • nástroje k zvýšeniu úrovne bezpečnosti
 • otvorená komunikácia a zodpovednosť

Nebezpečenstvá, nehody a riziká

 • predchádzanie vzniku úrazov
 • príčiny a dôsledky
 • kontrolovateľnosť rizík

Vytvorenie kultúry bezpečnosti

 • úrovne kultúry bezpečnosti
 • pracovné vs. osobné faktory
 • vytvorenie silnej kultúry bezpečnosti

Príklady realizovaných projektov

 • praktické ukážky osvedčených bezpečnostných postupov v oblastiach
 • uzamknutie a blokovanie strojov a zariadení proti neželanému pohybu, alebo spusteniu
 • inštalovanie preventívnych systémov (antikolízne, signalizačné, ochranné….)
všetkýcm záujemcom o danú problematiku