Prijímanie nových zamestnancov: predzmluvné vzťahy a ponuka pracovného miesta

Dátum semináru: 14.05.2024 - 14.05.2024

Dátum semináru: 08.08.2024 - 08.08.2024

Dátum semináru: 24.10.2024 - 24.10.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Personalistika od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Každý zamestnávateľ ,ktorý hľadá nových zamestnancov, musí dodržiavať zákonné pravidlá. V praxi nie sú vždy dôsledne uplatňované. Zamestnávateľ musí pri výbere zamestnanca rešpektovať zásadu rovnosti, zákazu diskriminácie, právnych pravidiel ochrany súkromia a osobných údajov.
personalistom, náborovým pracovníkom, vedúcim pracovníkom, ktorí sa zúčastňujú výberových procesov, rovnako všetkým záujemcom o problematiku.
 • Základné zásady Zákonníka práce.
 • Zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie.
 • Prípustné rozdielne zaobchádzanie.
 • Všeobecné ustanovenia Zákonníka práce.
 • Závislá práca vs. živnosť.
 • Pracovnoprávna subjektivita zamestnanca.
 • Zákaz výkonu inej zárobkovej činnosti.
 • Predzmluvné vzťahy, spôsobilosť na prácu, predpoklady, požiadavky na výkon práce.
 • Čo je dovolené sa pýtať uchádzača o zamestnanie a čo nie.
 • Ponuka pracovného miesta.
 • Výber zamestnancov.
personalistom, náborovým pracovníkom, vedúcim pracovníkom, ktorí sa zúčastňujú výberových procesov, rovnako všetkým záujemcom o problematiku.