Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca

Dátum semináru: 06.06.2024 - 06.06.2024

Dátum semináru: 20.08.2024 - 20.08.2024

Dátum semináru: 24.10.2024 - 24.10.2024

Dátum semináru: 12.12.2024 - 12.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

Bogárová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Školenie určené všetkým konateľom a riaditeľom firiem, ktorí chcú byť v obraze a získať právne minimum potrebné pre každodennú prax. Počas kurzu sa zameriame na trestnoprávnu zodpovednosť konateľov a riaditeľov. Získate prehľad o najčastejších chybách, ktoré vznikajú pri uzatváraní zmlúv či v pracovnoprávnych vzťahoch. Poradíme, ako uzatvárať zmluvy online. Každý účastník školenia obdrží navyše potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch a v zmluvných vzťahoch so zákazníkmi/partnermi aj s návodom.
Školenie je určené konateľom a riaditeľom firiem.
 • Trestná zodpovednosť konateľov/riaditeľov – ktoré konanie je trestné?
 • Najčastejšie trestné činy konateľov/riaditeľov
 • Nastavenie procesov na vylúčenie trestnej zodpovednosti konateľov/riaditeľov
 • Aké zmluvy uzatvárať? Obchodnú/občiansku/ pracovnú zmluvu?
 • Základné rozdiely a problémy podľa uzatváraných typoch zmlúv
 • Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom
 • Náhrada škody – kedy ju je povinný hradiť konateľ/riaditeľ?
 • Základné pravidlá ako konať v pracovnoprávnych vzťahoch
 • Najčastejšie chyby v pracovnoprávnych vzťahoch (sankcia 36x náhrada mzdy)
 • Aké zmluvy uzatvárať so zákazníkmi a obchodnými partnermi
 • Online uzatvorenie zmluvy
 • Ako a kedy vymáhať financie od zákazníkov a obchodných partnerov
 • Štátne kontroly a povinnosti konateľov/riaditeľov
 • Diskusia
Školenie je určené konateľom a riaditeľom firiem.