Praktická akadémia kultúrnej diverzity a inklúzie pre HR manažérov

Dátum semináru: 24.04.2024 - 25.04.2024

Dátum semináru: 13.11.2024 - 14.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 750 € bez DPH

Školitel

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A. PhD., ACC

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Interaktívny workshop, ktorý ponúka informácie a otvára priestor pre diskusiu, zdieľanie odporúčaní a osobný rozvoj. HR manažéri získajú informácie a nástroje, ktoré môžu využívať vo svojich tímoch, zdieľať s manažérmi a zamestnancami firiem.
Všetkým záujemcom o danú problematiku.

Modul č.1:

 • Čo všetko sa skrýva za pojmom diverzita, kultúrna diverzita a inklúzia?
 • Ako chápu kultúrnu diverzitu globálni lídri, multikultúrne tímy, lokálne tímy a zamestnanci medzinárodných spoločností?
 • Kultúrna identita a mindset HR manažéra a jej úrovne ako štartovací bod k vedomej inklúzii.
 • Kultúrna diverzita a jej vplyv na komunikáciu vo firme, spoluprácu v lokálnych a medzinárodných tímoch, riešenie problémov a vzájomné pracovné vzťahy?
 • Ako môže HR manažér podporiť zamestnancov a lídrov v objavovaní vlastnej kultúrnej identity na ceste k inklúzii v každodennej pracovnej činnosti?
 • Aké prekážky vznikajú pri podpore inklúzie v tímoch a celej spoločnosti?
 • Benefity inklúzie pre zamestnancov, tímy a spoločnosti.
 • Prípadové štúdie a praktické príklady kultúrnej diverzity. Interaktívna diskusia vhodných stratégii.

Modul č.2:

 • Ako jednotlivé kultúry a zamestnanci prispievajú do kultúrnej diverzity a čo od kultúrnej diverzity vo firme očakávajú?
 • Sú ochotní zamestnanci meniť svoju perspektívu pri vzájomnej spolupráci?
 • Odporúčania a stratégie ako podporiť účasť zamestnancov na kultúrnej diverzite a inklúzii vo firme.
 • Praktické príklady ako pracovať so stereotypmi a pomáhať zamestnancom pri ich prekonávaní.
 • Dimenzie kultúrnej diverzity, ktoré by mal HR manažér poznať, aby pochopil potreby a očakávania zamestnancov z rôznych kultúr.
 • Dimenzie kultúrnej diverzity, ktoré určujú dynamiku tímov, pochopenie firemnej kultúry, leadership, komunikáciu a riešenie konfliktov a nedorozumení.
 • Ako môže byť HR manažér nápomocný pri riešenie výziev kultúrnej inklúzie vo firme?
Všetkým záujemcom o danú problematiku.