Nový IFRS 16 – Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Dátum semináru: 16.05.2024 - 16.05.2024

Dátum semináru: 13.09.2024 - 13.09.2024

Dátum semináru: 14.11.2024 - 14.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS US GAAP od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Jana Mundierová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Počas seminára získate prehľad o najnovších zmenách v štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.
ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov, ako aj tým, ktorí sa chcú zdokonaliť a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch
 • teoretická časť
  • identifikovanie leasingu
  • implicitná úroková miera leasingu
  • prírastková úroková sadzba pôžičky nájomcu
  • výnimky krátkodobý leasing a leasing, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu
  • vykazovanie a zverejňovnie
 • príklady

Leasing u nájomcu

 • identifikovanie leasingu
 • identifikované aktívum
 • uplatňovanie na porfolio
 • kombinácia zmlúv
 • oddeľovanie zložiek leasingovej zmluvy
 • doba leasingu
 • vykazovanie leasingu u nájomcu- aktívum s právom na úžívanie a leasingový záväzok
 • variabilné a fixné platby

Leasing u prenajímateľa

 • klasifikácia leasingu
 • finančný leasing a operatívny leasing u prenajímateľa
ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov, ako aj tým, ktorí sa chcú zdokonaliť a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch