Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

Dátum semináru: 22.03.2024 - 22.03.2024

Dátum semináru: 13.05.2024 - 13.05.2024

Dátum semináru: 21.06.2024 - 21.06.2024

Dátum semináru: 06.08.2024 - 06.08.2024

Dátum semináru: 27.09.2024 - 27.09.2024

Dátum semináru: 13.11.2024 - 13.11.2024

Dátum semináru: 13.12.2024 - 13.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistika od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Alena Huťanová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Zmena Zákonníka práce priniesla so sebou i nové ustanovenia týkajúce sa pracovného času. Počas školenia získate cenné informácie o povinnostiach zamestnávateľa pri rozhodovaní o nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, o nepretržitom dennom a týždennom odpočinku, či čerpaní dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase. Budeme sa venovať tiež otázkam práce nadčas a pracovnej pohotovosti, pružnému pracovnému času a kontu pracovného času. Viete aké konkrétne kroky musí zamestnávateľ dodržať a aké rozhodnutia musí urobiť pri rozvrhovaní pracovného času nerovnomerne? Aj na tieto otázky dostanete odpoveď na našom seminári. Všetky aktuálne informácie budú podané na príkladoch z praxe. U nás získate nielen cenné informácie, ale i odpovede na Vaše konkrétne otázky. Zaručujeme malé skupiny účastníkov a individuálny prístup ku každému z Vás.
- zamestnancom personálnych oddelení, mzdárom
 • Pracovný čas (PČ) – definícia a základné pojmy,
 • Čo sa započítava do PČ a čo nie
 • Spôsoby jeho rozvrhnutia – rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie PČ
 • Určovanie pracovného času – začiatok a koniec pracovného času…
 • Povinnosti zamestnávateľa pri určovaní PČ, podstata nerovnomerne rozvrhnutého PČ,
 • Konto pracovného času, zavedenie, výhody a nevýhody zavedenie na strane zamestnávateľa a zamestnanca.
 • Pružný pracovný čas a pracovná cesta
 • Prestávky v práci – druhy, nárok a určenie podmienok jej čerpania
 • Nepretržitý denný a týždenný odpočinok v práci, čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 • Dni pracovného pokoja a práca vo sviatok
 • Nočná práca a jej špecifiká – môže zamestnanec pracovať len v nočných zmenách,
 • Prevádzkové režimy – jednozmenná, dvojzmenná, trojzmenná a nepretržitá prevádzka
 • Práca nadčas a pracovná pohotovosť, náhrada za stratu času
 • Aké možnosti rozvrhnutia PČ má zamestnávateľ? (vzory pracovných kalendárov)
 • Evidencia PČ z pohľadu zákonníka práce
 • Rôzne – a priestor pre Vaše otázky
- zamestnancom personálnych oddelení, mzdárom