Nájom poľnohospodárskej pôdy – legislatíva a prax

Dátum semináru: 16.10.2024 - 16.10.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Pavol Vargaeštok

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Viete ako postupovať pri nájme poľnohospodárskej pôdy? Aká je aktuálna legislatíva a najčastejšie problémy praxe? Príďte diskutovať s odborníkom a získajte odpovede na vaše otázky.
všetkým záujemcom o danú problematiku
  • Nájom všeobecne podľa Občianskeho zákonníka
  • Predkupné právo k pozemkom porušenie a aktuálna judikatúra
  • Dane z pozemkov a kataster nehnuteľností z pohľadu nájmu a kúpy
  • Zákon o nájme a problematika k tomu
  • Zákon o pozemkových úpravách z pohľadu nájmu
  • Slovenský pozemkový fond z pohľadu nájmu
  • Zákon o pozemkových spoločenstvách z pohľadu nájmu
  • Pôdohospodárska platobná agentúra z pohľadu nájmu
všetkým záujemcom o danú problematiku