Manažment konfliktov a riešenie problémov

Dátum semináru: 24.04.2024 - 24.04.2024

Dátum semináru: 05.06.2024 - 05.06.2024

Dátum semináru: 25.09.2024 - 25.09.2024

Dátum semináru: 21.11.2024 - 21.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 220 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára Manažment konfliktov a riešenie problémov je získať informácie a efektívnych stratégiách riešenia konfliktných situácií a vedieť ich používať v praxi, identifikovať vlastné menej efektívne a stereotypné reakcie pri riešení problémov a v konflikte, naučiť sa zvládať emócie a zvýšiť toleranciu voči stresu.
všetkým, ktorí majú záujem o túto problematiku
  • Konflikt, prejavy, fázy, efektívne a neefektívne štýly riešenia konfliktu
  • Spoznanie vlastného správania sa pri riešení problémov a v konflikte, stereotypné reakcie
  • Zdroje konfliktov, konfliktné a nekonfliktné typy ľudí
  • Predchádzanie chybám a bariéram v komunikácii, spúšťače konfliktných situácií
  • Štýly reagovania, ich prejavy a dôsledky
  • Vhodné stratégie a spôsoby zvládania problémových situácií, odmietanie neprijateľných požiadaviek, reagovanie na kritiku, manipuláciu, hnev, agresivitu
  • Emócie v konflikte, oddelenie vecného jadra od emočného obalu, zvládanie negatívnych emócií
  • Konštruktívna „hádka“
  • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov
všetkým, ktorí majú záujem o túto problematiku