INTRASTAT – v roku 2024

Dátum semináru: 13.05.2024 - 13.05.2024

Dátum semináru: 18.07.2024 - 18.07.2024

Dátum semináru: 18.09.2024 - 18.09.2024

Dátum semináru: 20.11.2024 - 20.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Clo a logistika

Kategória: CloLogistikaDopravaRiadenieVýroba od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Tibor Vojtko

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Prevedieme vás aktuálnou legislatívou a právnymi predpismi EÚ a SR, ktoré upravujú oblasť INTRASTATu, metodikou zberu štatistických údajov a správnym postupom pri príprave štatistických hlásení. Získané poznatky vám pomôžu správne sa orientovať v problematike a poskytnú vám zručnosti na zostavovanie štatistických hlásení týkajúcich sa pohybu tovarov medzi členskými štátmi EÚ. Školenie vedie lektor s 20-ročnou praxou v obore.
Pracovníci, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ; pracovníci, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.
 • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu.
 • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU.
 • Metodika zberu štatistických údajov.
 • Postup pri príprave štatistických hlásení.
 • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu.
 • Praktické príklady.
 • Zmena prahu oslobodenia
 • Zmena terminológie
 • Zmena definície spravodajskej jednotky
 • Povinné vykazovanie dvoch nových premenných na Hlásení o vývoze tovaru v rámci EÚ
 • Diskusia, otázky a odpovede.
Pracovníci, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ; pracovníci, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.