Interpersonálne role personalistu – hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

Dátum semináru: 12.03.2024 - 12.03.2024

Dátum semináru: 13.05.2024 - 13.05.2024

Dátum semináru: 21.08.2024 - 21.08.2024

Dátum semináru: 16.10.2024 - 16.10.2024

Dátum semináru: 11.12.2024 - 11.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Personalistika od 220 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Naučte sa kvalitne pripraviť a viesť hodnotiaci, či prepúšťací rozhovor. Zvládnite argumentáciu a námietky. Počas kurzu máte možnosť rozhovory prakticky nacvičiť.
Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.
 • Príprava hodnotiteľa na hodnotiaci rozhovor
 • Príprava hodnotených na hodnotiaci rozhovor
 • Vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • Príprava a vedenie očakávacieho rozhovoru
 • Príprava a vedenie disciplinárneho rozhovoru
 • Príprava a vedenie prepúšťacieho rozhovoru
 • Zásady a princípy vedenia rozhovoru
 • Uzatváranie „psychologickej dohody“
 • Konštruktívne a deštruktívne prvky pri dávaní spätnej väzby
 • Práca s pochvalou a kritikou
 • Techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
 • Argumentácia a zvládanie námietok v rozhovore
 • Zvládanie emočne náročných reakcií v priebehu rozhovoru
 • Praktický nácvik rozhovorov
Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.