Finančný kontroling

Dátum semináru: 13.06.2024 - 13.06.2024

Dátum semináru: 20.09.2024 - 20.09.2024

Dátum semináru: 12.12.2024 - 12.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: RiadenieControlling od 260 € bez DPH

Školitel

Dr. Milan Veščičík

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Finančný kontroling je povinnou súčasťou kontrolingu a reportingu v každej firme. Upozorňuje na neštandardné a rizikové parametre firmy a pomáha predvídať problémy hroziace v budúcnosti. Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ktoré z množstva ukazovateľov sú v praxi skutočne dôležité, čo je to finančné zdravie firmy, ako nastaviť podrobnosť a presnosť finančného kontrolingu v rôznych firmách a situáciách, a kde sú hranice a riziká pri riadení firmy prostredníctvom finančného kontrolingu. Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.
Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti finančného kontrolingu a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech. Predpokladajú sa základné znalosti podnikovej ekonomiky účastníkov.
  • Ktoré parametre a súvislosti o svojej firme musí poznať každý finančný manažér?
  • Ako rýchlo odhadnúť problémy a ohrozenia firmy z účtovných výkazov?
  • Ktoré finančné ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, ktoré pre banku a pre iných partnerov?
  • Aká je obvyklá hierarchia ukazovateľov a kedy sa mení?
  • Ako sa vypočíta trhová hodnota firmy a ako ju možno ovplyvniť?
  • Prečo je návratnosť investícií prekonané kritérium a ako presnejšie posúdiť prínos investície?
  • Moderné metódy a finančné ukazovatele (NPV, EVA,…) a ako sú využiteľné v praxi.
  • Použiť pre finančný kontroling priamo údaje z účtovníctva, alebo je vhodné ich upraviť?
  • Diskusia, otázky, podnety
Pracovníkom, zodpovedným za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu. Pre skúsených ekonómov poskytne inšpirácie, pre absolventov prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy a možnosti finančného kontrolingu a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech. Predpokladajú sa základné znalosti podnikovej ekonomiky účastníkov.