Finančné plánovanie a reporting

Dátum semináru: 19.07.2024 - 19.07.2024

Dátum semináru: 09.09.2024 - 09.09.2024

Dátum semináru: 18.12.2024 - 18.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Manažment a finančné riadenie

Kategória: Riadenie od 260 € bez DPH

Školitel

Dr. Milan Veščičík

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Úspešné firmy nevenujú zbytočne veľa času analýzam uplynulých období, ale aktívne pracujú so svojou budúcnosťou, lebo len tam je priestor na dosiahnutie dobrých výsledkov. Na prakticky orientovanom seminári spoznáte, ako neskĺznuť do príliš podrobného plánovania, ktoré brzdí rozvoj firmy a ohrozuje jej budúcnosť, ale napriek tomu mať svoj budúci vývoj pevne v rukách. Zároveň sa naučíte, aká podrobnosť a štruktúra plánovania a reportingu je najvhodnejšia v rôznych situáciách a typoch firiem. Pútavý seminár je vedený interaktívnym spôsobom a jednotlivé témy sú demonštrované na konkrétnych príkladoch z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúseným lektorom.
Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma problematika finančného plánovania a reportingu.

Východiská finančného plánu

 • Je naša firma zdravá? Ktoré parametre treba zmeniť?
 • Aké sú strategické zámery a očakávania majiteľov?
 • Čo sa deje na našich súčasných i budúcich trhoch?
 • Zvoľme správnu štruktúru obchodného plánu?
 • Naše procesy pôjdu zotrvačnosťou, alebo sa chceme v nejakej oblasti zlepšiť?

Proces tvorby finančného plánovania

 • Od plánu predaja až po plán Výkazu ziskov a strát
 • Postup rozpočtovania nákladov
 • Manažérska výsledovka – ako podporiť dosiahnutie vysokého zisku a rentability
 • Ako naplánovať Súvahu?
 • Špecifiká plánovania investícií
 • Overenie kvality plánu – analýza post ante

Štruktúra plánovania a reportingu, ktorá podporuje dlhodobú úspešnosť

 • Reporting nákladov, výnosov a zisku
 • Reporting majetku a záväzkov
 • Produktový reporting
 • Obchodný reporting

Reporting a plánovanie v turbulentnom prostredí

Diskusia, otázky, podnety

Seminár je určený manažérom a majiteľom firiem, ekonómom a začínajúcim finančným riaditeľom, pracovníkom kontrolingu a všetkým ďalším, ktorých zaujíma problematika finančného plánovania a reportingu.