English for HR (Language Assessment, Employee Profile, Job Interviews)

Dátum semináru: 08.03.2024 - 22.03.2024

Dátum semináru: 24.07.2024 - 26.07.2024

Dátum semináru: 08.11.2024 - 22.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: PersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 600 € bez DPH

Školitel

Mgr. Zuzana Štrbáková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Výnimočný kurz je zložený z troch workshopov. Viete správne určiť a odmerať jazykovú úroveň uchádzačov o zamestnanie priamo na pracovnom pohovore? Počas kurzu sa zároveň naučíte všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste úspešne zvládli pracovný pohovor s uchádzačom v angličtine. Navyše získate praktickú jazykovú príručku, vďaka ktorej sa k téme budete môcť vrátiť, kedykoľvek to bude potrebné. Kurz je zložený z 3 modulov:Language AssessmentEmployee ProfileJob Interviews
Kurz je určený pre špecialistov ľudských zdrojov, ktorí robia nábor zamestnancov, ale aj pre HR vzdelávačov, manažérov a všetkých, ktorí pracujú v medzinárodnom prostredí.

Kurz je zložený z 3 modulov:
Language Assessment
Employee Profile
Job Interviews,

1. deň: English for HR: Language Assessment – 8.3.2024, 24.7.2024, 8.11.2024

Na pohovore: „Viete po anglicky?“ „Trochu. Dohovorím sa. Som mierne pokročilý. Som A2. Rozumiem, ale neviem rozprávať.“ Čo to vlastne znamená? Čo sa dá od takého uchádzača očakávať v praxi? Akú úroveň angličtiny potrebuje na danej pozícii? Ako ju určiť a ako ju u uchádzačov odmerať? To všetko si povieme na tomto praktickom školení. Okrem toho sa naučíte, ako si efektívne „preklepnúť“ znalosti z angličtiny priamo počas pracovného pohovoru a v prípade záujmu sa dozviete niečo aj o vlastnej jazykovej kompetencii. Školenie bude prebiehať v slovenčine, ale budeme používať anglickú odbornú terminológiu a materiály. Znalosť angličtiny sa vám teda zíde, ale nie je podmienkou.

Obsah:
BLOK 1: Čo je jazyková úroveň?

 • Accuracy vs fluency
 • The 4 language skills
 • Komunikatívna kompetencia a jazykové funkcie

BLOK 2: Ako sa meria jazyková úroveň?

 • Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (CEFR) a iné škály
 • The English Profile
 • Zaraďovacie testy
 • Language Assessment Interview

BLOK 3: Jazykový profil zamestnanca

 • Čo je dobrá angličtina? – funkčný prístup
 • Čo môžeme od zamestnanca očakávať v praxi?
 • Cudzí jazyk v kompetenčnom modeli

2. deň: English for HR: Employee Profile – 15.3.2024, 25.7.2024, 15.11.2024

Počas workshopu sa naučíte popisovať povahové vlastnosti zamestnanca, jeho správanie, schopnosti, zručnosti, slabé a silné stránky. Pôjdeme do hĺbky a orientačne podľa typológie MBTI. Zostane čas aj na praktické cvičenia. Z workshopu si odnesiete praktickú jazykovú príručku, vďaka ktorej sa budete môcť k novému jazyku kedykoľvek vrátiť a zopakovať si ho. Bude prebiehať v angličtine a odporúčaná jazyková úroveň je B1+.

Obsah:

 • Describing personality
 • Describing behaviour and skills
 • Describing strengths and weaknesses
 • Employee profile – practice

3. deň: English for HR: Job Interviews – 22.3.2024, 26.7.2024, 22.11.2024

Na tomto praktickom jazykovom workshope sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste úspešne zvládli pracovný pohovor s uchádzačom v angličtine. Prejdeme si potrebnú slovnú zásobu, typické otázky a odpovede a zostane dosť času aj na precvičenie v praxi. Jazykový workshop bude prebiehať v angličtine a odporúčaná jazyková úroveň je B1.

Obsah:

 • Essential interview vocabulary
 • Conducting a job interview – practice
 • Conducting a job interview: typical questions and answers
Kurz je určený pre špecialistov ľudských zdrojov, ktorí robia nábor zamestnancov, ale aj pre HR vzdelávačov, manažérov a všetkých, ktorí pracujú v medzinárodnom prostredí.