Elektronická komunikácia so štátom

Dátum semináru: 23.04.2024 - 23.04.2024

Dátum semináru: 18.09.2024 - 18.09.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: PrávoLegislatíva zákony od 220 € bez DPH

Školitel

Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Orgány verejnej moci čím ďalej tým viac komunikujú s právnickými a fyzickými osobami elektronicky. Cieľom tohto semináru je „prejsť“ si vybrané konania spojené s elektronickou komunikáciou s orgánmi verejnej moci, podpisovanie súvisiacich dokumentov a realizáciu relevantných podaní.
konateľom, majiteľom a všetkým, ktorých zaujíma táto problematika
 • Elektronické služby štátu – všeobecne o komunikácii orgánov verejnej moci s právnickými a fyzickými osobami
  • podmienky elektronickej komunikácie
  • elektronické schránky a ich používanie
  • elektronické doručovanie
  • počítanie lehôt
 • Zaručená konverzia – podmienky, právne účinky
 • Exekučné konanie – podpisovanie dokumentov, realizácia elektronického podania
 • Upomínacie konanie – podpisovanie dokumentov, realizácia elektronického podania
 • Civilné sporové konanie – možnosti komunikácie so súdom, podpisovanie podaní, príloh a plnomocenstiev, podávanie žalôb a iných podaní
 • Konanie vo veciach obchodného registra – podpisovanie dokumentov, elektronické podanie
 • Register partnerov verejného sektora – realizácia zápisu a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod
 • Diskusia, otázky, podnety
konateľom, majiteľom a všetkým, ktorých zaujíma táto problematika