EIA veľká novela – Najnovšie novely zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – za rok 2023

Dátum semináru: 16.10.2023 - 16.10.2023

Dátum semináru: 05.12.2023 - 05.12.2023

Dátum semináru: 15.01.2024 - 15.01.2024

Dátum semináru: 31.01.2024 - 31.01.2024

Dátum semináru: 13.02.2024 - 13.02.2024

Dátum semináru: 07.03.2024 - 07.03.2024

Dátum semináru: 04.04.2024 - 04.04.2024

Dátum semináru: 22.05.2024 - 22.05.2024

Dátum semináru: 17.07.2024 - 17.07.2024

Dátum semináru: 23.09.2024 - 23.09.2024

Dátum semináru: 05.11.2024 - 05.11.2024

Dátum semináru: 19.12.2024 - 19.12.2024

Zobraziť ďalšie termíny

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Enviro a BOZP

Kategória: Environmentalistika od 220 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Luciak

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

V roku 2022 a 2023 Národná rada SR prerokovala a schválila viaceré zmeny legislatívy, týkajúce sa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a povoľovacích konaní. Snahou je zjednodušiť konania v EIA, skrátiť dobu konania a postupne preniesť administratívnu prácu úradníkov z listinnej podoby na digitálnu formu. Ide tak o zmeny v samotnej tvorbe dokumentácií, ako aj o zmeny v procesných úkonoch. Prednáška pozostáva z komplexných informácií o týchto aktuálnych zmenách s vysvetlením, čo takéto zmeny predstavujú v praxi, ako sa s nimi vysporiadať a ako ich interpretovať. Jedná sa o novely EIA v znení zákona č. 69/2023 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z.
Starostovia obcí, investori, projektanti, stavebný dozor, experti z oblasti životného prostredia, manažéri v oblasti stavebníctva a investícií.
 • Legislatívne zmeny v EIA v roku 2022 a 2023 (najmä zlúčenie konaní)
 • Podrobné vysvetlenie zmien a ich dopad pri vypracovaní dokumentácie EIA (napr. zmena počtu variantov)
 • Podrobné vysvetlenie zmien v konaní EIA (napr. termíny, účastníci, postupy)
 • Subjekty posudzovania
 • Postup posudzovania
  • v povinnom hodnotení
  • v zisťovacom konaní
  • pri zmenách
 • Prepojenie výsledku z procesu EIA do povolení podľa zákona o výstavbe
  • účastníci konania
  • opatrenia z EIA
  • o výsledok z posudzovania (nová povinnosť prepojenia s povoľujúcimi konaniami)
  • časové obmedzenia v konaní
 • Špecifiká zákona o správnom konaní v zákone EIA
 • · Verejnosť a práca s verejnosťou (nové prístupy)
 • Praktické ukážky
Starostovia obcí, investori, projektanti, stavebný dozor, experti z oblasti životného prostredia, manažéri v oblasti stavebníctva a investícií.