Daňová akadémia: Špecialista DzP

Dátum semináru: 15.05.2024 - 17.05.2024

Dátum semináru: 11.09.2024 - 13.09.2024

Dátum semináru: 27.11.2024 - 29.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Účtovníctvo a dane

Kategória: DzP od 980 € bez DPH

Školitel

Ing. Milan Kúdela

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

3-dňový intenzívny certifikovaný kurz venovaný problematike DzP PO. Obsahovo sa kurz zameriava na problematiku určenia daňových nákladov, reálne daňové kontroly, daňovú optimalizáciu. Účastníci nadobudnú vedomosti aj o transferovom oceňovaní. Všetky témy sú podané zrozumiteľnou formou a prezentované prostredníctvom konkrétnych praktických príkladov. V závere kurzu absolvujete záverečný test. Po jeho úspešnom zvládnutí vám vydáme certifikát daňovej akadémie: Špecialista DzP. Účastníkom zaručujeme individuálny prístup kvalitného lektora. Kurz je súčasťou daňovej akadémie spoločnosti Verlag Dashöfer.
Vzdelávací program je určený ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, ktorí: chcú patriť medzi špičky vo svojom odbore, chcú odborne rásť, chcú potvrdiť úroveň svojich vedomostí a získať certifikát daňovej akadémie.
 • Definícia a určenie daňových nákladov.
 • Oslobodenie od dane.
 • Kriptomeny a daň.
 • Opravné položky a rezervy.
 • Časové rozlíšenie v daňovej analýze (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
 • Určenie dňa daňovej povinnosti.
 • Reálne daňové kontroly
 • Transferové oceňovanie (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly)
 • Úvod do daňovej optimalizácie (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
 • Ekonomická opodstatnenosť nákladov.
 • Interné smernice v daniach (najčastejšie chyby, judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly).
 • Dodanenie záväzkov.
 • Manká a škody a ich započítanie – najčastejšie chyby – Judikatúra a prípadové reálne daňové kontroly.
 • Rizikové náklady a daňová kontrola.
 • Oblasti daní, ktoré sú predmetom najčastejších daňových kontrol.
Vzdelávací program je určený ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, ktorí: chcú patriť medzi špičky vo svojom odbore, chcú odborne rásť, chcú potvrdiť úroveň svojich vedomostí a získať certifikát daňovej akadémie.