Cenotvorba v stavebnej praxi – workshop

Dátum semináru: 15.05.2024 - 15.05.2024

Dátum semináru: 05.09.2024 - 05.09.2024

Dátum semináru: 11.12.2024 - 11.12.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Stavebníctvo a nehnuteľnosti

Kategória: StavebníctvoStavebníctvo od 260 € bez DPH

Školitel

Doc. Ing. Zora Petráková PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Metodika oceňovania, triedenie stavebných prác, identifikovanie priamych a nepriamych nákladov, zisky, riziká a prípadové štúdie. Správny a primeraný výpočet ceny stavebných prác, dodávok a materiálov je rozhodujúcim faktorom úspešnej ponuky a kľúčom ku každej stavebnej zákazke. V prípade cenotvorby je nutné uvedomiť si, že každá kalkulácia je vo svojej podstate neopakovateľná a jedinečná.Čo je základom úspešnej kalkulácie stavebných prác a z čoho sa skladá? Ako správne zatriediť stavebné práce? Ako zohľadniť v cenotvorbe priame, nepriame náklady, mzdy či výrobnú a správnu réžiu?Získate ucelený prehľad a podrobné informácie o cenotvorbe v stavebnej praxi. Súčasťou seminára je aj vypracovávanie prípadových štúdií...
rozpočtárom, cenárom, kalkulantom, projektantom, vrcholovému stavebnému managementu zodpovednému za prípravu a realizáciu stavieb
 • Oceňovanie stavebných prác:
  • účel oceňovania,
  • metodika oceňovania stavebných prác,
  • indexy cien stavebných prác.
 • Kalkulačný vzorec a jeho skladba.
 • Triedenie stavebných prác.
 • Priame a nepriame náklady:
  • priamy materiál – hmoty,
  • priame mzdy,
  • stroje,
  • ostatné priame náklady,
  • výrobná a správna réžie.
 • Zisk a riziko.
 • Prípadové štúdie.
rozpočtárom, cenárom, kalkulantom, projektantom, vrcholovému stavebnému managementu zodpovednému za prípravu a realizáciu stavieb