Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum semináru: 26.04.2024 - 26.04.2024

Dátum semináru: 20.09.2024 - 20.09.2024

Dátum semináru: 29.11.2024 - 29.11.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Verejná správa a školstvo

Kategória: Pracovné právoŠkolstvoSamospráva od 220 € bez DPH

Školitel

Mgr. Jaroslava Antalová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o odmeňovaní zamestnancov najmä s dôrazom na posledné zmeny, s prezentovaním konkrétnych príkladov z praxe so zameraním na problematické okruhy otázok a navrhovanými zmenami. S účastníkmi školenia budú zdieľané konkrétne skúsenosti z praxe pri riešení otázok z uplatňovania zákona. Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení otázok a problémov týkajúcich sa ich správneho riešenia. Získané vedomosti môžete využiť pri uplatňovaní odmeňovania v rámci problematiky riadenia ľudských zdrojov. Seminár je vedený formou workshopu s diskusiou a príkladmi z praxe.
Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť personalistiky, mzdovej politiky a oblasť riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom ale aj kontrolórom, audítorom a všetkým záujemcom o problematiku odmeňovania, ktorí sa chcú dozvedieť viac z aplikačnej praxe. Seminár je určený pre subjekty štátnej správy a verejnej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie) samosprávy obce, VÚC, štátne fondy

Kvalifikačné predpoklady

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
 • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
 • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • Nárokové zložky platu
 • Nenárokové zložky platu
 • Funkčný plat

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
 • Splnenie kvalifikačných predpokladov
 • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
 • Výnimka zo vzdelania

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • Započítaná prax
 • Podmienky zvýšenia tarifného platu
 • Osobný plat
 • Príplatok za riadenie
 • Príplatok za zastupovanie
 • Osobný príplatok
 • Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
 • Kreditový príplatok
 • Výkonnostný príplatok
 • Príplatky pre učiteľov
 • Príplatok za prácu v noci
 • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • Príplatok za prácu vo sviatok
Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť personalistiky, mzdovej politiky a oblasť riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom ale aj kontrolórom, audítorom a všetkým záujemcom o problematiku odmeňovania, ktorí sa chcú dozvedieť viac z aplikačnej praxe. Seminár je určený pre subjekty štátnej správy a verejnej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie) samosprávy obce, VÚC, štátne fondy