Platenie preddavkov na daň počas pandémie. 2. časť

V predchádzajúcom článku sme sa venovali plateniu preddavkov na daň v bežnom období. Prišlo však obdobie mimoriadnej situácie a s ním aj mimoriadne opatrenia. Ako pandémia ovplyvnila platenie preddavkov na daň? Aké má daňovník, ktorý má povinnosť platiť preddavky na daň, možnosti? Platenie preddavkov na daň počas pandémie Platenie preddavkov na daň z príjmov počas obdobia pandémie upravuje § 24a … Čítať ďalej Platenie preddavkov na daň počas pandémie. 2. časť