10. januára 2018

Zmena lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľom

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. januára 2018 sa im predlžuje lehota na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca, ktorý skončil pracovný pomer alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi, z troch dní na lehotu splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah …

Zmena lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnávateľom Čítajte viac »