zamestnávatelia

26. marca 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Zamestnávatelia musia do SP posielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky, často robia chyby

Sociálna poisťovňa sa v praxi často stretáva s prípadmi, keď si zamestnávatelia neplnia svoju povinnosť zasielať jej elektronicky evidenčné listy dôchodkového poistenia(e-ELDP). Okrem toho v nich robia veľa chýb, ktoré sťažujú Sociálnej poisťovni ďalší postup pre včasné a riadne vybavenie žiadostí o jednotlivé dávky. Sociálna poisťovňa preto pripomína zamestnávateľom, že od 1. januára 2017 sú …

Sociálna poisťovňa informuje: Zamestnávatelia musia do SP posielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky, často robia chyby Čítajte viac »

5. februára 2018

Odborník radí: Zamestnanci pozor, nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisovako napríklad.: príjmy zo súčasných, predchádzajúcich aj budúcich pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených na základe Zákonníka práce – pracovné pomery a všetky dohody, príjmy zo štátnozamestnaneckého vzťahu. príjmy z členského, alebo obdobného vzťahu – mandátne a príkazné zmluvy, kde je vykonávajúci na zaklade takejto …

Odborník radí: Zamestnanci pozor, nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti Čítajte viac »

30. januára 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Odvodová úľava – hraničná suma príjmu pre rok 2018

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti zamestnávateľom, že aj v roku 2018 si môžu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných občanov v riadnom pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere uplatniť odvodovú úľavu. Pri uplatňovaní odvodovej úľavy musí ísť o zamestnanie dlhodobo nezamestnanej osoby Pričom vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je dôvodom na vyradenie takejto osoby z evidencie …

Sociálna poisťovňa informuje: Odvodová úľava – hraničná suma príjmu pre rok 2018 Čítajte viac »

18. januára 2018

Sociálna poisťovňa odporúča: Zamestnávatelia, ak PN trvá do 10 dní, neposielajte doklad o PN

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca do Sociálnej poisťovne nezasielali v tých prípadoch, v ktorých dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá menej ako 10 kalendárnych dní. Takýto doklad nie je pre Sociálnu poisťovňu potrebný, pretože za prvých desať dní trvania PN-ky vypláca zamestnancovi náhradu príjmu (v zmysle zákona č. …

Sociálna poisťovňa odporúča: Zamestnávatelia, ak PN trvá do 10 dní, neposielajte doklad o PN Čítajte viac »

16. januára 2018

Kompromis pri príplatkoch za prácu v noci a cez víkend platný od 1. mája 2018

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je gestorom niektorých pripravovaných opatrení zo sociálneho balíčka, sa stretli predkladatelia zmien s predstaviteľmi ministerstva a zástupcami sociálnych partnerov. Dohodli sa na úpravách týkajúcich sa práce v noci a počas víkendu. Po rokovaniach so sociálnymi partnermi sa upravia niektoré navrhované ustanovenia novely Zákonníka práce, zároveň sa …

Kompromis pri príplatkoch za prácu v noci a cez víkend platný od 1. mája 2018 Čítajte viac »