zamestnávatelia

5. decembra 2019

NOVINKA: Pokiaľ zamestnávateľ nepošle výkaz, Sociálna poisťovňa ho zaeviduje ako neplatiča

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne. Novela zákona v platnosti Od tohto dátumu je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí …

NOVINKA: Pokiaľ zamestnávateľ nepošle výkaz, Sociálna poisťovňa ho zaeviduje ako neplatiča Čítajte viac »

8. októbra 2019

Zamestnanci si môžu skontrolovať, či im zamestnávateľ nekráti odvody

Napriek dlhodobej osvete ešte vždy sú zamestnávatelia, ktorí za svojich zamestnancov v Sociálnej poisťovni vykazujú len časť mzdy, aby účelovo znížili výšku sociálnych odvodov. Takéto praktiky sú pre zamestnávateľov porušovaním zákona a pre zamestnancov konaním, ktoré ich finančne poškodzuje. Výška dávok (vrátane materského, dávky v nezamestnanosti či starobného dôchodku) zo systému sociálneho poistenia sa totiž …

Zamestnanci si môžu skontrolovať, či im zamestnávateľ nekráti odvody Čítajte viac »

3. októbra 2019

Zamestnávatelia – prihláste sa na semináre na pobočkách sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa opäť pripravuje sériu bezplatných poradenských seminárov pre zamestnávateľov, ktoré budú v októbri a v novembri 2019. Na stretnutiach sa zamestnávatelia dozvedia o najčastejších chybách, ktorých sa dopúšťajú pri platení poistného a oznamovaní údajov, ale aj to, ako im predchádzať a vyhnúť sa problémom v budúcnosti. Sociálna poisťovňa len v septembri 2019 musela upozorniť …

Zamestnávatelia – prihláste sa na semináre na pobočkách sociálnej poisťovne Čítajte viac »

19. septembra 2019

Zamestnávatelia: Študentov na odbornej praxi do Sociálnej poisťovne neprihlasujete

Zamestnávatelia, u ktorých praxujú žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, nemajú v tejto súvislosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. To znamená, že praxujúcich žiakov a študentov zamestnávateľ neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani za nich neodvádza poistné na sociálne poistenie. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok …

Zamestnávatelia: Študentov na odbornej praxi do Sociálnej poisťovne neprihlasujete Čítajte viac »

10. júna 2019

Postup pri prechode zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak zamestnanci prechádzajú od jedného zamestnávateľa k druhému (prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce), odovzdávajúci zamestnávateľ nemá povinnosť zamestnancov zo sociálneho poistenia odhlasovať a právny nástupca zamestnávateľa ich prihlasovať. Povinnosťou odovzdávajúceho zamestnávateľa je predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaný, zoznam prechádzajúcich zamestnancov (tzv. delimitačný protokol), …

Postup pri prechode zamestnancov od jedného zamestnávateľa k druhému Čítajte viac »

13. marca 2019

Ako LEGÁLNE monitorovať zamestnancov?

Monitorovanie zamestnancov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v pracovnoprávnej sfére ako dôležitý prvok kontroly zamestnancov, a to aj z dôvodu enormne rýchleho vývoja technológie, ktorá je spôsobilá monitorovať rôzne aspekty činnosti zamestnanca. Aj napriek tejto skutočnosti podstatná časť zamestnávateľov nemá vedomosť, akým spôsobom si riadne plniť svoje povinnosti v tejto oblasti tak, aby monitorovanie zamestnancov bolo v súlade so zákonom. …

Ako LEGÁLNE monitorovať zamestnancov? Čítajte viac »

13. februára 2019

Príjem zo závislej činnosti – požiadanie o zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2018 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15. februára 2019 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 1. apríla 2019, ak jeho …

Príjem zo závislej činnosti – požiadanie o zúčtovanie dane Čítajte viac »

9. februára 2019

ZľavaDňa prináša komplexné riešenie príspevku na rekreáciu

Príspevok na rekreáciu, ktorý je v platnosti od začiatku tohto roka, spôsobil vrásky na čele nielen väčším zamestnávateľom, ale aj samotným poskytovateľom služieb. Napriek tomu, že zákon je už v platnosti, viaceré spoločnosti stále hľadajú riešenia s cieľom eliminovať byrokratickú záťaž spojenú s touto novinkou. Skupina okolo najväčšieho zľavového portálu ZľavaDňa prináša riešenie, ktoré zastreší potreby všetkých …

ZľavaDňa prináša komplexné riešenie príspevku na rekreáciu Čítajte viac »

30. januára 2019

EXEKÚCIE verzus DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY

Mnoho zamestnávateľov musí v dôsledku splatných peňažných záväzkov zamestnanca vykonávať zo zamestnancovej mzdy zrážky a takto zrazenú časť mzdy odviesť zamestnancovmu veriteľovi. Sú si zamestnávatelia vedomí dopadov tejto povinnosti, resp. vedia ako v takejto situácii postupovať? Zrážky zo mzdy a zákon Podrobný výpočet zrážkových titulov, ako aj ich poradie, upravuje § 131 zákonníka práce, pričom platí pravidlo, že …

EXEKÚCIE verzus DOHODY O ZRÁŽKACH ZO MZDY Čítajte viac »