Zákon o účtovníctve

21. marca 2019

Inventarizácia a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve fyzických osôb za rok 2018

Účtovná závierka v jednoduchom účtovnícte Účtovná závierka sa zostavuje na podklade uzatvorených účtovných kníh a vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Účtovná jednotka vykonávajúca svoju činnosť bez prerušenia uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. K rovnakému dňu preukazuje aj stav svojho majetku a záväzkov. Inventarizácia Inventarizácia sa vykonáva podľa § 6 ods. …

Inventarizácia a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve fyzických osôb za rok 2018 Čítajte viac »

danova osveta
28. augusta 2018

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta II. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA

Nadväzne na predošlú časť pokračujeme v tomto článku najmä opisom najfrekventovanejších chýb v daňovom konaní. Daňová osveta I. Chyby a termíny Neznalosť zákona neospravedlňuje. Hoci všetci tento slogan poznáme, mnohé daňové subjekty naďalej robia početné chyby vo vypĺňaní daňových priznaní a vo vedení daňovo-účtovnej evidencie a vo výpočte daní. Nemajú čas alebo si nechcú priebežne dopĺňať nutné znalosti, často však …

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta II. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA Čítajte viac »

20. júla 2018

Daňové poradenstvo nie je voľná živnosť

Daňové poradenstvo môžu legálne poskytovať iba daňoví poradcovia a nemôžu ho poskytovať ekonómovia ani účtovníci. Daňové poradenstvo je regulovaná profesia a nie voľná živnosť Ponúkať ho môžu iba odborníci s príslušným vzdelaním, praxou, ktorí sú krytí poistením. Z dôvodu častej zámeny daňového poradenstva za účtovnícke služby,  sme upozornili Ministerstvo vnútra SR na rozdiely. Špecifikácia a presnejšie vylúčenie daňového poradenstva zo …

Daňové poradenstvo nie je voľná živnosť Čítajte viac »

26. marca 2018

Slovenská komora daňových poradcov: Kryptomeny v účtovníctve

Bratislava, 26.marec 2018  – Z pohľadu účtovníctva sa virtuálne meny považujú za majetok, keďže sa jedná o aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a je takmer isté, že zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a vo svojej podstate sa dajú spoľahlivo oceniť. Virtuálne meny považujeme na účely účtovníctva za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky. V prípade jeho …

Slovenská komora daňových poradcov: Kryptomeny v účtovníctve Čítajte viac »

doklady v podnikani
11. apríla 2017

Peter Tomčány: Doklady v podnikaní

Každý podnikateľ by mal mať základný prehľad v aspektoch týkajúcich sa účtovných, daňových a právnych povinností. Vyžaduje to orientáciu vo viacerých zákonoch, najmä Obchodného zákonníka, daňových a účtovných zákonov a mnoho ďalších. V praxi dochádza často k nesprávnemu vystaveniu dokladov alebo k chybnému použitiu typu dokladu, za čo môže podnikateľ dostať sankciu. V článku sa dozviete, s akými dokladmi sa najčastejšie …

Peter Tomčány: Doklady v podnikaní Čítajte viac »