pracovna zmluva
22. augusta 2018

Čo má obsahovať pracovná zmluva? Radí odborník JUDr. Lenka Katríková

Otázku správneho nastavenia práv a povinností zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch rieši takmer každý podnikateľ. Aj napriek tejto skutočnosti však v praxi často dochádza k nevhodnej či dokonca k nezákonnej úprave obsahu pracovných pomerov zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Je nepochybné, že v prípade, ak zamestnávateľ venuje náležitú starostlivosť príprave pracovnoprávnej dokumentácie, má daná okolnosť pozitívny vplyv nielen pre vzťah zamestnávateľa a zamestnanca, …

Čo má obsahovať pracovná zmluva? Radí odborník JUDr. Lenka Katríková Čítajte viac »