výška poistného do sociálnej poisťovne

18. septembra 2019

Pozor: Ako sa zmení minimálny a maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie pre rok 2020

Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 bude 506,50 eur. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude mesačne 167,89 eura. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 350,66 eura. Nový minimálny …

Pozor: Ako sa zmení minimálny a maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie pre rok 2020 Čítajte viac »

11. júla 2019

Mení sa výška poistného do sociálnej poisťovne. Oznámenie o zmene dostane vyše 170 000 živnostníkov

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch písomne (v prípade, že majú e-schránku, tak prostredníctvom nej) informuje živnostníkov a SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia od 1. júla 2019. V tomto oznámení nájdu všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8. augusta 2019 (za mesiac júl). …

Mení sa výška poistného do sociálnej poisťovne. Oznámenie o zmene dostane vyše 170 000 živnostníkov Čítajte viac »

1. februára 2019

SZČO: Venujte pozornosť správnej úhrade poistného k 8. februáru 2019

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa často pri platení poistného dopúšťajú chýb z nepozornosti v čase, keď dochádza k zmene výšky poistného. Niektorých živnostníkov sa to týka práve pri najbližšej platbe vo februári (so splatnosťou k 8. februára 2019). Ide o tie SZČO, ktoré začnú platiť poistné z nového minimálneho alebo maximálneho …

SZČO: Venujte pozornosť správnej úhrade poistného k 8. februáru 2019 Čítajte viac »

10. decembra 2018

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a živnostníkov, aby si pri podnikaní umelo neznižovali svoje príjmy

Sociálna poisťovňa zaznamenala nárast počtu živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí platia poistné na sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. Kým na konci roku 2017 ich bolo 132 655, k 31. októbru 2018 ich evidovala už 136 614. Rastie však aj celkový počet tejto skupiny odvádzateľov poistného – v roku 2017 bolo …

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a živnostníkov, aby si pri podnikaní umelo neznižovali svoje príjmy Čítajte viac »

26. novembra 2018

Nové kalkulačky poistného pre SZČO a dobrovoľne poistených od januára 2019

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2019 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti „Poistné“ alebo „Kalkulačky„. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za …

Nové kalkulačky poistného pre SZČO a dobrovoľne poistených od januára 2019 Čítajte viac »

20. novembra 2018

Sociálna poisťovňa: Tabuľka platenia poistného pre SZČO a DPO od 1. januára 2019

Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa (pre zamestnávateľa s výnimkou poistného na úrazové poistenie, ktoré nie je obmedzené najvyššou …

Sociálna poisťovňa: Tabuľka platenia poistného pre SZČO a DPO od 1. januára 2019 Čítajte viac »

31. júla 2018

Sociálna poisťovňa pripomína: Živnostníci, do 8. augusta treba uhradiť nové poistné!

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné SZČO, že nové poistné za mesiac júl 2018 je potrebné zaplatiť do 8. augusta 2018. Tí, ktorí majú trvalý príkaz na platenie poistného v banke, by si ho mali včas upraviť. Novú výšku poistného Sociálna poisťovňa oznámila živnostníkom a všetkým SZČO v predošlých dňoch Oznámenie zo Sociálnej poisťovne nedostali …

Sociálna poisťovňa pripomína: Živnostníci, do 8. augusta treba uhradiť nové poistné! Čítajte viac »

24. júla 2018

Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa vám odoslala vyše 211 tisíc oznámení

Všetci živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby by už v týchto dňoch mali mať vo svojich poštových alebo elektronických schránkach oznámenie zo Sociálnej poisťovne, ktoré sa týka platieb poistného pre nové obdobie. Sociálna poisťovňa eviduje 211 847 odoslaných zásielok. Je dôležité venovať im náležitú pozornosť, pretože obsahujú všetky potrebné informácie (napríklad výšku poistného, číslo účtu, …

Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa vám odoslala vyše 211 tisíc oznámení Čítajte viac »

17. júla 2018

Živnostníci – Sociálna poisťovňa rozosiela oznámenia s novou výškou poistného

Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že k 1. júlu sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. Výšku poistného a ďalšie dôležité informácie sa živnostníci dozvedia z oznámenia Sociálnej poisťovne, ktoré dostávajú v týchto dňoch, najneskôr do 23. júla …

Živnostníci – Sociálna poisťovňa rozosiela oznámenia s novou výškou poistného Čítajte viac »