2. februára 2022

Ministerstvo financií predĺžilo podnikateľom možnosť získať zvýhodnené úvery

Ministerstvo financií SR predĺžilo termín, dokedy môžu podnikatelia požiadať o zvýhodnené úvery. Pri splnení podmienok sú úvery dokonca s úrokom 0%. Pomoc pre malé a stredné podniky poskytuje Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 do konca júna 2022 Vďaka predĺženiu lehoty SZRB aj naďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Ministerstvo financií umožnilo predĺžiť daný termín podávania …

Ministerstvo financií predĺžilo podnikateľom možnosť získať zvýhodnené úvery Čítajte viac »