25. júla 2018

Účtovanie obalov pri jedle (potraviny, hotové pokrmy )

Hygienické balenie potravín (vrátane hotových pokrmov) je predmetom dozornej pôsobnosti viacerých orgánov. Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie vymedzuje ust. § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do …

Účtovanie obalov pri jedle (potraviny, hotové pokrmy ) Čítajte viac »