15. apríla 2020

Predávajte online už do niekoľkých hodín

V aktuálne zložitej situácii pomáha k prežitiu firiem ich schopnosť dokázať sa prispôsobiť novým podmienkam na trhu. Online nakupovanie je dlhodobo rastúci trend, ktorý tak nielen počas krízových období prináša mnoho výhod pre podnikateľov, aj spotrebiteľov.  Doba kamenná sa skončila Základom úspechu podnikateľa Tomáša Vrtíka je práve jeho adaptácia na nové výzvy naprieč rôznymi trhmi. …

Predávajte online už do niekoľkých hodín Čítajte viac »