Teória obmedzení

12. apríla 2019

Pracovné školenie: Teória obmedzení – Riadenie zásob v dodávateľskom reťazci

Snažíte sa dosiahnuť lepšiu výkonnosť vašej organizácie, ale navýšenie tržieb napriek veľkej snahe je len minimálne? Chcete nakúpiť nový tovar, ale obmedzuje vás cash-flow? Máte vysoké zásoby, no napriek tomu vysokú nedostupnosť produktov? Máte dostatok produktov, ale nenachádzajú sa práve na tom mieste, kde je po nich dopyt? Investovali ste už tisíce eur do zlepšenia …

Pracovné školenie: Teória obmedzení – Riadenie zásob v dodávateľskom reťazci Čítajte viac »

22. februára 2019

Máte svoje zásoby pod kontrolou?

Teória obmedzení (TOC – Theory of Constraints) je prístup v riadení podnikov, ktorý sa v mnohých aspektoch výrazne odlišuje od tradičného spôsobu riadenia spoločností. Jednou z kľúcových oblastí, na ktorú TOC upriamuje svoju pozornosť, je správne riadenie distribučného reťazca (Supply Chain). Distribučný reťazec môžeme charakterizovať ako súhrn navzájom prepojených procesov, činností a zdrojov, ktorých hlavným cieľom …

Máte svoje zásoby pod kontrolou? Čítajte viac »

7. februára 2019

Čo limituje výkonnosť vášho podniku?

Jedným z hlavných cieľov podniku je dosahovanie zisku. Zovšeobecnene sa dá konštatovať že maximalizáciou tržieb (predajom tovarov či služieb) a minimalizovaním nákladov, sa tento spomínaný cieľ, dá dosiahnuť najjednoduchšie. Výkonnosť podniku Jedným z dôvodov ovplyvňujúcich správanie sa podnikov a dosahovanie výsledkov (okrem neustále meniacich sa podmienok na trhu), je stanovovanie si ambicióznych cieľov. Následne v …

Čo limituje výkonnosť vášho podniku? Čítajte viac »