10. januára 2022

Daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2021 boli vyššie

Daňové príjmy štátu boli ku koncu minulého roka vyššie o 1,7 miliardy eur ako boli rozpočtované. Vyššie príjmy boli vybraté u viacerých daní, najviac prekročili rozpočet  príjmy z dane  z príjmov právnických osôb (DPPO). Plnenie rozpočtu vyššie o 14,8 % Ku koncu minulého roka zaznamenal štát vyšší výber daní. Plnenie rozpočtu je na úrovni 114,8 %. Zatiaľ, čo …

Daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2021 boli vyššie Čítajte viac »