Štátna veterinárna a potravinová správa SR

18. decembra 2021

Takmer 33 % zistených porušení pri kontrole kvality vína

V mesiacoch október a november Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) vykonala 195 kontrol, z toho 13 kontrol vo výrobe, 99 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 56 kontrol v maloobchodných predajniach a 9 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Kontrolóri taktiež vykonali 18 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. Cielená kontrola sudových …

Takmer 33 % zistených porušení pri kontrole kvality vína Čítajte viac »

falsovanie povodu potravin
14. augusta 2018

MP SR: Falšovanie pôvodu potravín budeme postihovať ešte prísnejšie. + výsledky z kontrol a fotodokumentácia nedostatkov

Potravinoví inšpektori agrorezortu v prvom polroku 2018 vykonali 25 tisíc kontrol potravín od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky boli zistené približne v deviatich percentách prípadov. S rastúcou popularitou domácich potravín pribúdajú prípady falšovania krajiny pôvodu. Potravinoví inšpektori uskutočnili za šesť mesiacov 25-tisíc kontrol potravín. Nedostatky boli zistené v 2 363 prípadoch, čo predstavuje 9,4 percenta. Na popularite slovenských potravín sa …

MP SR: Falšovanie pôvodu potravín budeme postihovať ešte prísnejšie. + výsledky z kontrol a fotodokumentácia nedostatkov Čítajte viac »

25. júla 2018

Účtovanie obalov pri jedle (potraviny, hotové pokrmy )

Hygienické balenie potravín (vrátane hotových pokrmov) je predmetom dozornej pôsobnosti viacerých orgánov. Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie vymedzuje ust. § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do …

Účtovanie obalov pri jedle (potraviny, hotové pokrmy ) Čítajte viac »