Slovensko

24. marca 2020

Koronavírus: Analýza trhu priamo ohrozeného koronavírusom COVID-19 na Slovensku

Koronavírus má vplyv nie len na náš každodenný život, ale môže mať veľmi veľký dlhodobý vplyv na slovenské spoločnosti. Mnoho spoločností v súčasnej dobe stráca svoje príjmy, čím sú ohrozené aj pracovné miesta. FinStat vám prináša analýzu spoločností pôsobiacich v priamo ohrozených SK NACE (Štatistická klasifikácia ekonomických činností ) na Slovensku. Pozrite sa koľko takýchto spoločností …

Koronavírus: Analýza trhu priamo ohrozeného koronavírusom COVID-19 na Slovensku Čítajte viac »

11. marca 2019

Ing. Emil Burák, PhD.: NAJLEPŠIE DANE pre Slovensko ZAKOTVIŤ v ÚSTAVE

Finiš hlavnej daňovej sezóny i blížiace sa voľby do európskeho a následne i slovenských parlamentov, ale najmä poučenie a erudícia z uplynulého tridsaťročia praxe fungovania moderného samostatného Slovenska (za roky 1989 – 2019) provokujú múdrych k zamysleniu sa nad stále nezdravým daňovým systémom nášho štátu. Ambíciou nasledovnej úvahy je pomenovať inšpirácie k NAJLEPŠÍM DANIAM na Slovensku. Je dôležité podporovať túto diskusiu daňových …

Ing. Emil Burák, PhD.: NAJLEPŠIE DANE pre Slovensko ZAKOTVIŤ v ÚSTAVE Čítajte viac »