Slovenská obchodná inšpekcia

7. decembra 2021

Nestihli ste vybaviť reklamáciu v stanovenom čase? Pozor na pokuty!

Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac, ako 30 dní. Tieto termíny v prípade podnetov spotrebiteľov SOI dohliada precízne. Prinášame vám kompletný prípad, kde bola predávajúcemu uložená sankcia vo výške 1000 €. Spotrebiteľ má nárok obrátiť sa na kontrolný orgán Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove na základe písomných podnetov spotrebiteľov, evidovaných správnym orgánom pod č. 440/2020 …

Nestihli ste vybaviť reklamáciu v stanovenom čase? Pozor na pokuty! Čítajte viac »

24. júna 2020

Potešia sa podnikatelia? Vláda pre nich schválila najväčší balík opatrení "Sulíkovo kilečko"

Vládny kabinet schválil balík 114-tich opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska. Na opatreniach sa podieľalo a spolupracovalo 10 ministerstiev. Podnikatelia by tak mali ušetriť na nákladoch približne 100 miliónov eur. Zoznam opatrení nájdete vo formáte PDF na konci čláku. Podľa ministra …

Potešia sa podnikatelia? Vláda pre nich schválila najväčší balík opatrení "Sulíkovo kilečko" Čítajte viac »

26. októbra 2018

JUDr. Lenka Katríková: Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

S predajom tovaru je neoddeliteľne spojená zodpovednosť predávajúceho za vady dodávaného tovaru. Aj napriek tejto okolnosti, je v praxi pomerne častou situáciou nesprávne, prípadne nedostatočné plnenie povinností podnikateľov vo vzťahu k reklamáciám tovaru, odstraňovania jeho vád, prípadne riadneho uspokojovania nárokov kupujúcich v danej oblasti. Predmetná skutočnosť je pravdepodobne spôsobená okrem iného aj samotnou roztrieštenosťou súčasnej právnej úpravy, v rámci ktorej …

JUDr. Lenka Katríková: Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady Čítajte viac »

2. októbra 2018

Colníci a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zadržali necertifikované výrobky z Číny

Colný úrad Nitra v uplynulých dňoch v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou odhalil takmer 1000 kusov nebezpečných výrobkov, ktoré nespĺňali základné požiadavky Európskej únie týkajúce sa bezpečnosti výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Colný úrad tovar, ktorý by pri svojom používaní mohol spôsobiť ohrozenie zdravia či života spotrebiteľov, neprepustí na trh Únie a bude zničený pod colným …

Colníci a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zadržali necertifikované výrobky z Číny Čítajte viac »

25. júla 2018

Účtovanie obalov pri jedle (potraviny, hotové pokrmy )

Hygienické balenie potravín (vrátane hotových pokrmov) je predmetom dozornej pôsobnosti viacerých orgánov. Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie vymedzuje ust. § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do …

Účtovanie obalov pri jedle (potraviny, hotové pokrmy ) Čítajte viac »