2. júna 2020

Finstat: Analýza schopnosti slovenských firiem splatiť svoje záväzky z dosiahnutej EBITDA

Pandémia korona vírusu má veľký dopad na schopnosť slovenských spoločností splácať svoje záväzky. V rámci opatrení na pomoc podnikateľom si malé a stredné podniky môžu požiadať o odklad splátok úveru až na deväť mesiacov. Avšak schopnosť splácať ostatné záväzky, môže byť oslabená. Pomer Záväzky / EBITDA je ukazovateľ, ktorý vyjadruje akú dobu v rokoch by …

Finstat: Analýza schopnosti slovenských firiem splatiť svoje záväzky z dosiahnutej EBITDA Čítajte viac »