Samostatne zárobkovo činné osoby

11. júna 2020

Slovenská živnostenská komora (SŽK), upozorňuje živnostníkov a podnikateľov na ponuky na zápis do rôznych súkromných registrov

Na scéne sa objavujú podnikateľské subjekty, ktoré sa snažia zneužiť aj pandémiu COVID-19 na vlastné zvýšenie zisku. Cieľom sú najmä živnostníci, malí a strední podnikatelia. „Týmto subjektom posielajú poštové poukážky a vyzývajú ich na úhradu vysokého zápisného do rôznych svojských registrov,“ hovorí Oldřich Holiš, predseda Slovenskej živnostenskej komory (SŽK). Podľa neho táto aktivita hraničí s …

Slovenská živnostenská komora (SŽK), upozorňuje živnostníkov a podnikateľov na ponuky na zápis do rôznych súkromných registrov Čítajte viac »

10. júna 2020

Sociálna poisťovňa: O odklad odvodov už požiadalo vyše 51 tisíc zamestnávateľov a živnostníkov

Sociálna poisťovňa od zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) prijala 51 451 čestných vyhlásení, ktorými si počas súčasnej koronakrízy uplatnili nárok na odloženie zaplatenia poistného (za marec a máj 2020), resp. požiadali o odpustenie ich úhrady (za apríl 2020). Z celkového počtu viac ako 51 tisíc formulárov išlo o 28 596 čestných vyhlásení od …

Sociálna poisťovňa: O odklad odvodov už požiadalo vyše 51 tisíc zamestnávateľov a živnostníkov Čítajte viac »

5. júna 2020

SZČO a zamestnávatelia: Máte možnosť odkladu platenia poistného za máj 2020

V priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa Sociálna poisťovňa pošle zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí jej nahlásili aktuálne kontakty, SMS správy a e-maily, prostredníctvom ktorých im pripomenie možnosť uplatniť si odklad platenia poistného za máj 2020. Lehota na úhradu poistného sa im tak predĺži do 31. decembra 2020. Táto možnosť sa týka tých …

SZČO a zamestnávatelia: Máte možnosť odkladu platenia poistného za máj 2020 Čítajte viac »

30. marca 2020

Povinnosti zamestnávateľa počas pandémie + VIDEO

COVID-19: Zamestnávateľ má v prvom rade povinnosť zabezpečiť ochranu zdravia svojim zamestnancom. Aké ďalšie práva a povinnosti zamestnávateľovi v súčasnej mimoriadnej situácii prináležia?  Čo ak bola zamestnancovi nariadená karanténa? Zamestnanec nachádzajúci sa v povinnej karanténe spôsobuje osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, čoho dôsledkom je podľa §141 ods. 1 Zákonníka práce povinnosť zamestnávateľa ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca po dobu trvania …

Povinnosti zamestnávateľa počas pandémie + VIDEO Čítajte viac »

26. marca 2020

SZČO: K dávke OČR a PN za marec treba nedoplatky poistného zaplatiť najneskôr do 31. marca 2020

Mnohí živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v týchto dňoch zasielajú pobočkám formuláre so žiadosťami o dávku ošetrovné či nemocenské, na čo využívajú zjednodušené postupy z webovej stránky Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa ich však upozorňuje, že nárok na dávky im nevzniká automaticky, musia podobne ako zamestnanci či dobrovoľne poistení spĺňať aj ostatné zákonné …

SZČO: K dávke OČR a PN za marec treba nedoplatky poistného zaplatiť najneskôr do 31. marca 2020 Čítajte viac »

13. januára 2020

Sociálna poisťovňa: Niektorí živnostníci dostávajú oznámenia o novom poistnom, zaplatiť ho treba do 10. februára 2020

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného pre rok 2020. Živnostníci tak dostanú v týchto dňoch oznámenia buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou bude odoslaných spolu 164 451 oznámení a do e-schránok ďalších 10 484 oznámení. Zmena výšky …

Sociálna poisťovňa: Niektorí živnostníci dostávajú oznámenia o novom poistnom, zaplatiť ho treba do 10. februára 2020 Čítajte viac »

5. decembra 2019

NOVINKA: Pokiaľ zamestnávateľ nepošle výkaz, Sociálna poisťovňa ho zaeviduje ako neplatiča

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných samostatne zárobkovo činných osôb do Sociálnej poisťovne. Novela zákona v platnosti Od tohto dátumu je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí …

NOVINKA: Pokiaľ zamestnávateľ nepošle výkaz, Sociálna poisťovňa ho zaeviduje ako neplatiča Čítajte viac »

19. novembra 2019

Živnostníci a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od januára 2020 v nových kalkulačkách

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2020 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v častiach Kalkulačky alebo Poistné. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za …

Živnostníci a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od januára 2020 v nových kalkulačkách Čítajte viac »

22. októbra 2019

Na Slovensku pracuje viac ako 118 tisíc zahraničných zamestnancov

Sociálna poisťovňa eviduje k 21. októbru 2019 zatiaľ 118 550 zamestnancov s inou ako slovenskou štátnou príslušnosťou, ktorí boli prihlásení na sociálne poistenie aspoň na jeden deň. Vlani bolo na sociálne poistenie prihlásených 120 710 takýchto zamestnancov – cudzincov.Ak bol cudzinec na území Slovenskej republiky zamestnancom, pričom tento právny vzťah ukončí, nemá žiadne oznamovacie povinnosti …

Na Slovensku pracuje viac ako 118 tisíc zahraničných zamestnancov Čítajte viac »