ročné zúčtovanie preddavkov

23. septembra 2020

Platenie preddavkov na daň počas pandémie. 2. časť

V predchádzajúcom článku sme sa venovali plateniu preddavkov na daň v bežnom období. Prišlo však obdobie mimoriadnej situácie a s ním aj mimoriadne opatrenia. Ako pandémia ovplyvnila platenie preddavkov na daň? Aké má daňovník, ktorý má povinnosť platiť preddavky na daň, možnosti? Platenie preddavkov na daň počas pandémie Platenie preddavkov na daň z príjmov počas obdobia pandémie upravuje § 24a …

Platenie preddavkov na daň počas pandémie. 2. časť Čítajte viac »

17. septembra 2020

Platenie preddavkov na daň

Mimoriadna situácia alebo tzv. obdobie pandémie ako aj neustále novelizované zákony vyvolávajú mnoho nejasností a otázok. Častou otázkou býva práve oblasť platenia preddavkov na daň. Kedy je preddavok na daň splatný? Kedy vzniká povinnosť platiť preddavky na daň? Je vôbec podnikateľ povinný preddavky na daň zaplatiť? Tieto a veľa ďalších otázok sa pokúsim zodpovedať v nasledujúcich riadkoch. …

Platenie preddavkov na daň Čítajte viac »

5. februára 2018

Odborník radí: Zamestnanci pozor, nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisovako napríklad.: príjmy zo súčasných, predchádzajúcich aj budúcich pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených na základe Zákonníka práce – pracovné pomery a všetky dohody, príjmy zo štátnozamestnaneckého vzťahu. príjmy z členského, alebo obdobného vzťahu – mandátne a príkazné zmluvy, kde je vykonávajúci na zaklade takejto …

Odborník radí: Zamestnanci pozor, nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti Čítajte viac »