5. februára 2018

Odborník radí: Zamestnanci pozor, nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisovako napríklad.: príjmy zo súčasných, predchádzajúcich aj budúcich pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených na základe Zákonníka práce – pracovné pomery a všetky dohody, príjmy zo štátnozamestnaneckého vzťahu. príjmy z členského, alebo obdobného vzťahu – mandátne a príkazné zmluvy, kde je vykonávajúci na zaklade takejto …

Odborník radí: Zamestnanci pozor, nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti Čítajte viac »