respirátor

19. januára 2022

Od dnes sa opäť menia pravidlá, aj s dosahom na prevádzky

19.1.2022 vstúpili do platnosti nové pravidlá, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ), opäť formou vyhlášok. Zmien je opäť mnoho, zorientovať sa v nich vyžaduje veľa času. Pribudol nový režim ÚVZ aj naďalej rozdeľuje ľudí do rôznych režimov. Režim základ (Z) predstavujú osoby bez ohľadu na imunitný status. Ďalšie režimy: T – osoby testované, …

Od dnes sa opäť menia pravidlá, aj s dosahom na prevádzky Čítajte viac »

17. januára 2022

Nebezpečný respirátor

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu a vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom. Kontrolou vnútorného trhu SOI tiež zisťuje, či sa výrobky (s výnimkou potravín, kozmetických výrobkov a liečiv) predávajú a služby poskytujú bezpečné, v zhode s technickými požiadavkami a v správnej kvalite, ktorá vyplýva zo všeobecne záväzného právneho …

Nebezpečný respirátor Čítajte viac »