9. februára 2018

Ministerstvo financií dostalo za účtovnú závierku výbornú. Ako by ste ich ohodnotili vy?

Ministerstvo financií SR (MF SR) predložilo audítorom na kontrolu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016. Audítori ju ohodnotili na výbornú. V predložených dokumentoch nezistili žiadne nedostatky ani chyby a MF SR tak získalo tzv. „čistý výrok“, čo znamená, že obstálo na jednotku. Konsolidovaná účtovná závierka MF SR obsahuje údaje za 16 účtovných jednotiek, z toho …

Ministerstvo financií dostalo za účtovnú závierku výbornú. Ako by ste ich ohodnotili vy? Čítajte viac »