preplatok poistného
24. septembra 2018

SZČO: Preplatok poistného v Sociálnej poisťovni sa automaticky nepresúva ako úhrada na ďalší mesiac

Preplatok poistného môže SZČO vzniknúť z viacerých dôvodov. Stáva sa, že SZČO zaplatí poistné v období, keď je PN, alebo má priznanú nemocenskú dávku (materské, ošetrovné), uhradí poistné v jednom kalendárnom duplicitne, prípadne vo vyššej sume, ako má povinnosť. SZČO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo poberá výsluhový dôchodok, nemusí platiť poistné …

SZČO: Preplatok poistného v Sociálnej poisťovni sa automaticky nepresúva ako úhrada na ďalší mesiac Čítajte viac »