práceneschopný poistenec

9. marca 2018

Sociálna poisťovňa informuje: SZČO počas PN poistné neplatí

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sú povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené, že v období práceneschopnosti (dokladovanej lekárom) nemusia platiť poistné, a to ani v prípade, ak im nevznikne nárok na dávku nemocenské. Poistné v takom prípade SZČO neplatia odo dňa uznania dočasnej PN lekárom, pričom samotné poistenie im naďalej trvá. Ak …

Sociálna poisťovňa informuje: SZČO počas PN poistné neplatí Čítajte viac »

24. februára 2018

Sociálna poisťovňa: V roku 2017 ukončila až 4 358 PN z dôvodu porušenia liečebného režimu

Pracovníci Sociálnej poisťovne vykonali v roku 2017 celkovo 83 995 kontrol dodržiavania liečebného režimu, každá štvrtá kontrola bola prebehla z dôvodu podozrenia z porušovania liečebného režimu. Z 83 995 kontrol bolo 1 629 vykonaných na podnet zamestnávateľa, 305 na podnet ošetrujúceho lekára a 97,1 % vykonaných kontrol, teda 81 520 prípadov, bolo realizovaných na podnet …

Sociálna poisťovňa: V roku 2017 ukončila až 4 358 PN z dôvodu porušenia liečebného režimu Čítajte viac »