2. mája 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Ak chce SZČO využiť inštitút vyslania na prácu v EÚ, musí mať činnosť na Slovensku

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že ak sa rozhodnú vykonávať činnosť v inom členskom štáte EÚ, musia sa v oblasti sociálneho zabezpečenia riadiť právnymi predpismi tohto štátu. Výnimkou je, ak chce byť SZČO na prácu v zahraničí vyslaná, teda využiť tzv. inštitút vyslania Ak SZČO požiada o vyslanie (prostredníctvom …

Sociálna poisťovňa informuje: Ak chce SZČO využiť inštitút vyslania na prácu v EÚ, musí mať činnosť na Slovensku Čítajte viac »