pokuty

25. októbra 2022

Finančná správa a SOI na spoločnej celoslovenskej akcii odhalili z vykonaných kontrol 40 % pochybení pri predaji bižutérie

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala celoslovenskú kontrolu bezpečnosti bižutérie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR). Hlavným cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť, či bižutéria spĺňa požiadavky limitných obsahov tzv. „ťažkých kovov“ ako sú nikel, kadmium a olovo. Olovo je toxický kov, ktorý sa dostáva do organizmu prevažne inhaláciou, ale vniektorých prípadoch aj cez porušenú kožu ahromadí …

Finančná správa a SOI na spoločnej celoslovenskej akcii odhalili z vykonaných kontrol 40 % pochybení pri predaji bižutérie Čítajte viac »

24. októbra 2022

Podnikatelia porušovali zákon o e-kase aj v septembri

Kontrolóri finančnej správy v septembri preverili 769 podnikateľských subjektov, z toho 454 formou online monitorovania na mieste a 381 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 234 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby. Kontroly sa realizovali najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, reštaurácii. 2/3 kontrol s porušením zákona Porušenie zákona odhalili …

Podnikatelia porušovali zákon o e-kase aj v septembri Čítajte viac »

6. októbra 2022

Pozor na falošných inšpektorov

Z času na čas sa v médiách objaví informácia, že falošní inšpektori okrádajú podnikateľov. Preto buďte pri kontrole obozretní. Falošní inšpektori sa často vydávajú za inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). SOI o tom pravidelne informuje na svojej webovej stránke. Takéto oznamy o podozrivých kontrolóroch zverejňujú aj iné kontrolné orgány, alebo média. Páchatelia si kontrolný preukaz …

Pozor na falošných inšpektorov Čítajte viac »

23. mája 2022

Inšpekcia životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene zahájili spoluprácu

Dňa 10. mája 2022 podpísali rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a generálny riaditeľ SIŽP Mgr. Ing. Ján Jenčo memorandum o spolupráci.  Je to v poradí už druhá spolupráca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) so zástupcami akademickej obce a jej cieľom je prepojiť poznatky v oblasti vedeckého skúmania s aplikačnou praxou …

Inšpekcia životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene zahájili spoluprácu Čítajte viac »

15. februára 2022

SOI kontroluje tisíce prevádzok. V sektore stavebníctvo našla pochybenia až v 80-tich percentách prípadoch.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) každoročne zverejňuje vo výročnej správe počet vykonaných kontrol za predchádzajúci rok, výšku pokút, ale aj iné dáta súvisiace s kontrolnou činnosťou. Na kompletnú výročnú správu si ešte trochu počkáme, zatiaľ uverejňujeme dáta, ktoré máme k dispozícii z jednotlivých krajských inšpektorátov (I-SOI). Kontroly podnikateľov, spoločností a ich prevádzok vykonávali desiatky inšpektorov. Každý …

SOI kontroluje tisíce prevádzok. V sektore stavebníctvo našla pochybenia až v 80-tich percentách prípadoch. Čítajte viac »

26. januára 2022

SOI v roku 2021 skontrolovala 1300 e-shopov, úradníci uložili pokutu aj vo výške 3000 eur

SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) je orgán zriadený štátom a vykonáva kontrolu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Okrem kontrol kamenných prevádzok vykonáva štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike, ale aj kontroly v oblasti predaja na diaľku – ,,internetového predaja“. SOI sa člení na krajské inšpektoráty (I-SOI), ktoré sú prvostupňovým správnym orgánom, kde každý má svojich …

SOI v roku 2021 skontrolovala 1300 e-shopov, úradníci uložili pokutu aj vo výške 3000 eur Čítajte viac »

12. januára 2022

Kontrolóri SOI v roku 2021 pridali na tempe a vykonali o 70% viac kontrol. Dávali tiež viac pokút

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy SOI vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu, uvádza sa na webovej stránke …

Kontrolóri SOI v roku 2021 pridali na tempe a vykonali o 70% viac kontrol. Dávali tiež viac pokút Čítajte viac »

finančná správa
21. decembra 2021

Finančná správa aktualizovala údaje ku kontrolným výkazom DPH na portáli OpenData

V oblasti boja s daňovými únikmi sú pre finančnú správu kontrolné výkazy k dani z pridanej hodnoty (KV DPH) dôležitým nástrojom. Svedčí o tom aj fakt, že ročne Finančné riaditeľstvo SR vybaví približne 7000 žiadostí v súvislosti s údajmi z KV DPH, ktoré pomáhajú nielen daňovým úradom ale aj orgánom činným v trestnom konaní preverovať možné porušenie zákona. Všetky dôležité aktualizované údaje ku …

Finančná správa aktualizovala údaje ku kontrolným výkazom DPH na portáli OpenData Čítajte viac »