3. mája 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Osobný bankrot neznamená okamžité odstránenie osoby zo zoznamu dlžníkov

Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby, ktoré požiadali o oddlženie prostredníctvom vyhlásenia konkurzu (tzv. osobný bankrot), že ani po oddlžení súdom pohľadávky nezanikajú, a z toho dôvodu nie sú tieto osoby vymazané zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. Všetky pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu sa stávajú nevymáhateľné, to však neznamená, že pohľadávky zaniknú. Znamená to …

Sociálna poisťovňa informuje: Osobný bankrot neznamená okamžité odstránenie osoby zo zoznamu dlžníkov Čítajte viac »