opvai.sk

17. júla 2018

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu technologicko-inovačných platforiem

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk. Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov Po ukončení hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného …

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu technologicko-inovačných platforiem Čítajte viac »

27. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ. Operačný program Výskum a inovácie

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie zamerané na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky vo výške 1,25 milióna eur. V rámci výziev bude v SR prvýkrát uplatnené zjednodušené vykazovanie výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50-tisíc eur na projekt. Kompletné znenie výziev je …

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu zapájania podnikov do programov EÚ. Operačný program Výskum a inovácie Čítajte viac »