25. októbra 2022

Finančná správa a SOI na spoločnej celoslovenskej akcii odhalili z vykonaných kontrol 40 % pochybení pri predaji bižutérie

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala celoslovenskú kontrolu bezpečnosti bižutérie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (FR SR). Hlavným cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť, či bižutéria spĺňa požiadavky limitných obsahov tzv. „ťažkých kovov“ ako sú nikel, kadmium a olovo. Olovo je toxický kov, ktorý sa dostáva do organizmu prevažne inhaláciou, ale vniektorých prípadoch aj cez porušenú kožu ahromadí …

Finančná správa a SOI na spoločnej celoslovenskej akcii odhalili z vykonaných kontrol 40 % pochybení pri predaji bižutérie Čítajte viac »